Alliander

SCRUM PROJECTMANAGEMENT INTERNET PORTFOLIO EN HR IMPLEMENTATIE

Alliander

Alliander is het grootste energie netwerkbedrijf in Nederland. RISA IT leverde project management voor meerdere projecten.

Online portfolio en nieuwe intranet

De project manager van RISA IT zorgde voor het (versneld) initiëren van projecten, opstellen van business cases en projectcontracten, leverancierselecties en het inrichten van de Scrumteams. Hij rapporteerde  aan de i-board van Alliander.

Realisatie nieuwe corporate website

Met de nieuwe Liander.nl website realiseerde Liander de basis voor haar online strategie, vindbaarheid en zichtbaarheid. Dit als basis voor de 2-jaarsplannen consumenten en zakelijk en de Klantportfolio 2015. Uiteraard volledig responsive en met interactie per doelgroep. De project manager van RISA IT stuurde het designbureau en de het interne Scrumteam aan. Verder voerden we een CMS selectie uit en realiseerde het project een upgrade van het webhosting platform.

Uitbreiding van het self service platform

Dit project had tot doel ‘van calls naar clicks op mijnliander.nl’ voor grootzakelijke klanten inclusief multisite klanten. Het project realiseerde als eerste ‘digitaal factureren’ en werd afgerond op basis van ‘ business case sturing per sprint’. Dat betekent dat de besparingen (in calls) iedere sprint groter waren dan de kosten van de sprint.

Nieuw intranet voor de medewerkers van Alliander

Het intranet geeft toegang tot documentinformatie, selfservicefuncties en samenwerkingsfaciliteiten als wiki, blogs, nieuws, etc. De project manager van RISA IT ondersteunde de business projectleider en product owner bij het opstarten en uitvoeren van dit project. Het business team besteedde uitgebreid aandacht aan adoptie, zowel op directieniveau als naar medewerkers. Dat deden ze in de vorm van pilots.

Vernieuwing van de corporate recruitment website

Een volledig vernieuwde en responsive website, onder verantwoordelijkheid van de RISA IT project manager. De nieuwe recruitment website was de eerste vernieuwde website op het nieuwe webhosting platform, ter ondersteuning wervingscampagne.

Overige projecten

In eerdere projecten was RISA IT betrokken als project manager van eenwebhosting platform upgrade, de bedrijfsbrede implementatie van de nieuwe CAO in online HR selfservice (Persoonlijk Budget Arbeidsvoorwaarden), de realisatie van een calamiteitensite, een pilot intelligente meterketen en de inrichting van de java en middleware ontwikkel- en beheerstraat voor strategische maatwerkapplicaties.