DJI

PROJECT MANAGEMENT, DEVELOPMENT EN TESTUITVOERING

DJI

Binnen DJI zijn onze engineers betrokken bij uiteenlopende projecten zoals de migratie naar een nieuwe Enterprise Service Bus (ESB), het controleren en onderhouden van enkele cruciale applicaties die gebruikt worden bij de registratie van justitiabelen, ontwikkelen van nieuwe applicaties, adviseren omtrent test strategie en het daadwerkelijk testen van applicaties.  De diversiteit zit hem in de onderliggende systemen zelf die variëren van legacy systemen zoals Progress – Oracle ADF alsmede het nieuwste van het nieuwste in de vorm van front-end framework Vue.JS.

Dit project leverde een bijdrage aan een nieuwe missie, visie en kernwaarden van het CBP. De project manager van RISA IT had ook de leiding over ‘Het Nieuwe Werken invoering virtuele werkplek’ binnen het CBP. Met als doelstelling: iedere medewerker van CBP kan plaats –en tijdsonafhankelijk werken. De projectmanagers van RISA IT werken ook voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Onder meer in tijd kritische migratie projecten, zoals bijvoorbeeld de migratie van een project administratie systeem en de upgrade naar nieuwe Windows-server versies.

Migratie Oracle Warehouse Builder (OWB) – Informatica Developer
RISA IT is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de systeemtest en is de spil tussen het project en de beheerorganisatie. In deze test ligt de nadruk op de juistheid en volledigheid van de beheerfunctionaliteit (o.a. MTA-tabellen) en de tabellen met data van bronbestanden. Na het opstellen van een vrijgave advies wordt er overgedragen aan de acceptatietest. RISA IT ondersteunt ook bij deze testen en werkt mee aan de release- en beheerdocumentatie. De uitdaging in dit project is de samenwerking tussen lijn en projectorganisatie, de politieke gevoeligheid en de planning.

Doorontwikkeling Oracle ADF
RISA IT ondersteunt het team met de doorontwikkeling van Oracle ADF door middel van development en test expertise.