Fontys hogescholen

Fontys hogescholen

Testadvies

RISA IT was verantwoordelijk voor het implementeren van verbetervoorstellen bij Dienst IT. Het is het team gelukt om de diverse disciplines in de organisatie actief te betrekken bij de testverbeteringen en hiervoor enthousiast te krijgen. Tevens heeft het team gezorgd dat onder andere de testrollen werden ingevuld, een vakgroep test is ingericht, testtrainingen zijn gegeven, een o-meting op het gebied van testomgevingen is uitgevoerd. De organisatie is nu op het punt beland om zelfstandig, zonder externe testinhoudelijke hulp, de verdere implementatie van de verbetervoorstellen op te pakken.

CRM Upgrade

Het team van RISA IT was verantwoordelijk voor de migratie van SageCRM 7.0 naar 7.3. De klant had op het oude CRM systeem een aantal custom data modellen en koppelingen herbouwd die niet meer houdbaar waren voor het nieuwe pakket. Door te werken met een koppeling die via de native API van Sage werkt hebben we andere bedrijfsapplicaties aan het nieuwe CRM pakket gekoppeld. De koppelingen doen tevens dienst als eenmalig brug voor de data-migratie bij live-gang