Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag
Dick Hooijkaas, senior-adviseur Onderwijs en IT bij de Gemeente Den Haag: “Op het moment dat project manager Serven Populiers van RISA IT begon, maakte het project de omslag van initiëren naar realiseren. Een belangrijke succesfactor hiervoor was het contact tussen partijen. De samenwerking tussen de gemeente Den Haag, RISA IT, de leverancier en het uitrol- en communicatieteam verliep uitstekend!”
Een platform waarmee basisscholen in de gemeente Den Haag alle aanmeldingen van een- tot vierjarigen centraal kunnen beheren. Dat was de doelstelling van project ‘Eén Aanmeldleeftijd’. RISA IT was verantwoordelijk voor het projectmanagement en testen. En met succes:  het projectmanagementbureau van de gemeente Den Haag evalueerde het als voorbeeldproject voor de beheersing van projectrisico’s.

De handen uit de mouwen

Serven vertelt: “Samen met de projectgroep, opdrachtgever en de secretaris van het Platform Primair Onderwijs staken we de handen uit de mouwen. De datum waarop Eén Aanmeldleeftijd voor de scholen beschikbaar moest zijn stond namelijk al vast in het convenant. Het programma van eisen en een functioneel ontwerp waren de basis voor een Europees aanbestedingstraject. Daarna begonnen we met de bouw van de applicatie. In het project was ruim aandacht voor uitrol, communicatie en training van de basisscholen. De uitrol naar de scholen liep ook daardoor volgens planning.

Strijd tegen COVID-19

Bij GGD Haaglanden en de gemeente Den Haag is de applicatie MONiz live! Wij ondersteunen hiermee op directe wijze de strijd tegen het Corona virus. Met onze partners en klanten zijn wij bezig om nieuwe toepassingen te bouwen en implementeren voor de applicatie. Wil je meer weten, kijk dan het volgende filmpje: