Kadaster

Kadaster

Het project Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar (LVBB) stellen is onderdeel van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze LV verzorgt de centrale juridische vastlegging van de besluiten van bevoegd gezagen. In dit project wordt samengewerkt door het Kadaster met KOOP (BZK). Het programma wordt op basis van Agile/SAFe ingericht en het project wordt op basis van de Agile/scrum methodiek uitgevoerd.

RISA IT heeft voor LVBB een Mastertestplan en Ketentestplan (inclusief ketenteststrategie) opgeleverd, die aansluit op de SAFe werkwijze in het programma. Verder heeft RISA IT het operationele proces m.b.t. de ketentest ingevuld en geborgd in de verschillende scrum teams en bij de ketenpartijen, waaronder een externe leverancier. Ook zijn de infrastructurele risico’s vanuit beheer meegenomen in de ketentest. Werkzaamheden zijn onder andere het maken van een detailketentestplan, het opzetten van een regressietestset, het groeperen, verzamelen en borgen van non functional requirements, het coördineren van verschillende functional en non-functional ketentesten met aan- en afnemende componenten en de testautomatisering strategie voor de keten maken.